פותחים דלתות חדשות

דני בן יעקב

מאמן ומוטיבטור

מניע עסקים קדימה

מגדיל רווחים בעסקים ויוצר יציבות לאורך זמן, השבחה ומינוף כלכלי

לעיתים הפתרון נמצא בבעיה

"למה היא לא מוכרת יותר?", "מה חסר על מנת למכור יותר?"

ככה התלונן בפני מנהל רשת ידוע לבגדי נשים.

ערכנו תצפית ולקוח סמוי בחנות הבגדים של הרשת, אותה מנהלת שרה ,

ומצאנו!

מנהלת החנות ( שרה) – לא מאפשרת ללקוחות החנות לפתוח את הבגדים המקופלים שנמצאים על המדף.

הסיבה? 

מנהלת החנות שונאת לקפל בגדים, אז היא לא רוצה לעבוד קשה…..

לעיתים הפתרון נמצא בתוך הבעיה.

שכרתי סטודנטית שתפקידה הבלעדי היה… נכון: רק לקפל בגדים.

מכאן והלאה תפקידה הבלעדי של מנהלת החנות היה …. רק לפתוח קיפולים ללקוחות שלה.

עברו שבועיים. הקוּפַּה "דפקה" גידול במכירות.

רוצים גם אתם "פתרונות" לבעיות שוטפות?