פותחים דלתות חדשות

דני בן יעקב

מאמן ומוטיבטור

מניע עסקים קדימה

מגדיל רווחים בעסקים ויוצר יציבות לאורך זמן, השבחה ומינוף כלכלי

כמה שווים החיים שלך?

אמצע הלילה.

איש אחד מגיע לרופא מומחה אף-אוזן-גרון

ודופק בחוזקה על הדלת.

כשהרופא פותח לו

לוחש האיש בבהלה:

"דוקטור, תציל אותי. אני נחנק. יש לי עצם תקועה בגרון."

הרופא מכניס אותו לקליניקה, מטפל בו בעדינות

ומוציא את העצם התקועה.

האיש נושם לרווחה ושואל :"דוקטור, כמה אני משלם לך על הטיפול?"

עונה לו הרופא:

"תשלם לי כמה שרצית לשלם כשהעצם הייתה תקועה לך בגרון."

מה אתם חושבים?

המילה "יקר" או "יוקר",  זה ערך שנמדד תמיד ביחס למצב

או ביחס להפסד שיכול להיות.

תזכרו : מקסימום זה יכול להצליח לכם!