פותחים דלתות חדשות

דני בן יעקב

מאמן ומוטיבטור

מניע עסקים קדימה

מגדיל רווחים בעסקים ויוצר יציבות לאורך זמן, השבחה ומינוף כלכלי

מבנה אירגוני

להתפתחות עיסקית יש מספר מזרזים

הבולט שבהם הוא הגדרת של מבנה ארגוני ברור והגדרות לתפקיד בתוך המבנה.

מבנה ארגוני מסודר מהווה את היסוד לתוצאות ולתפקוד נכון והוא תמיד יוצא מערכי הארגון.

המבנה הארגוני מגדיר במדוייק את תחומי האחריות של העובדים כמו כן מגדיר את הפעילות בארגון, הסמכויות ומערך תנועת החומרים והאנשים.

לא פעם נמצא כי תפקיד אחד מתבצע ע"י שני אנשים ופקיד אחר (בד"כ תפקיד מאוס) לא מתבצע כלל.

יש מספר מודלים לארגון:

  1. מבנה פשוט
  2. מבנה בירוקרטי
  3. מבנה מטריציוני 
  4. מבנה מחלקתי

 

מה נכון לכם? לכל אחד מהמודלים הנ"ל יתרונות וחסרונות. מה חשוב לכם?

לתוך המבנה הארגוני נכנסים שמות התפקידים שלהם TITLE )  ) ואנשים מוכנים להתווכח לנצח על שם התפקיד

אך לעיתים שוכחים לתת הגדרות עשייה לתפקיד….

בתוך הגדרת התפקיד יש לתת תחומי אחריות כגון: מי עושה, מה עושה, מתי עושה, למי מעביר ומוודא קבלה, ממי מקבל, מי מבקר……

מתוך כך נמצא לעיתים אפשרות לצמצום כ"א, האצלת סמכויות ממנהל לעובד, אפשרות להתפתחות עובדים, איחוד תפקידים, וכל זה תוך כדי שמירה על איכות ביצוע העבודה .

תזכרו : מקסימום – זה יצליח….